Hjälpmedelsguiden

Välkommen till Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.

Behovstrapporna hjälper dig att välja hjälpmedel

Behovstrappornas (förflyttning, aktiviteter i dagliga livet, kommunikation samt vård och behandling) trappsteg hjälper hjälpmedelsförskrivare att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.

Vårt mål är att du som förskrivare ska hitta all den information du behöver här på Hjälpmedelsguiden. Om du ändå skulle sakna information är du välkommen att höra av dig, vänd dig i första hand till din konsulent eller ansvarig handläggare inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukare av hjälpmedel som söker mer information vänder sig bäst direkt till sin förskrivare, se1177 Vårdguiden.

Aktuellt

Information om ändrade avgifter för korttidsförskrivning

Den 1 juli ändrades avgifterna för korttidsförskrivna hjälpmedel. Läs mer om avgifterna under Avgifter, korttidsförskrivning. 2015-08-27

Avgift för tyngdtäcke

Den 1 juli infördes en avgift på 600 kr för tyngdtäcken. Mer information hittar du under 042718 Hjälpmedel för sinnesstimulering 2015-08-18

Förskrivning av adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

Nya förskrivningskriterier för adaptiv servo-bilevelapparat 2015-06-30