Hjälpmedelsguiden

Välkommen till Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.

Behovstrapporna hjälper dig att välja hjälpmedel

Behovstrappornas (förflyttning, aktiviteter i dagliga livet, kommunikation samt vård och behandling) trappsteg hjälper hjälpmedelsförskrivare att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.

Vårt mål är att du som förskrivare ska hitta all den information du behöver här på Hjälpmedelsguiden. Om du ändå skulle sakna information är du välkommen att höra av dig, vänd dig i första hand till din konsulent eller ansvarig handläggare inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukare av hjälpmedel som söker mer information vänder sig bäst direkt till sin förskrivare, se1177 Vårdguiden.

Aktuellt

Hjälpmedelsguiden flyttar in i Vårdgivarguiden

I början av juni flyttas webbplatsen Hjälpmedelsguiden, SLL:s regelverk för förskrivning av hjälpmedel, in i Vårdgivarguiden. 2016-04-15

Ny länsövergripande hjälpmedelscentral för medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH, startar september 2016

Avtalen med Sodexo Hjälpmedelsservice och Hjälpmedel Stockholm för medicinteknisk apparatur i hemmet, MAH löper ut augusti 2016. Upphandlingen för MAH-området har blivit överprövat varför landstingets egen verksamhet kommer att driva hjälpmedelscentralen, 2016-04-04

Nytt bidrag för glasögon och linser för barn och ungdomar

Från den 1 mars har barn och ungdomar från 8 år till och med 19 år rätt till bidrag för glasögon och kontaktlinser. Bidraget kan sökas från den 16 maj för glasögon eller linser inköpta från och med den 1 mars 2016-03-11