Hjälpmedelsguiden

Välkommen till Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.

Behovstrapporna hjälper dig att välja hjälpmedel

Behovstrappornas (förflyttning, aktiviteter i dagliga livet, kommunikation samt vård och behandling) trappsteg hjälper hjälpmedelsförskrivare att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.

Vårt mål är att du som förskrivare ska hitta all den information du behöver här på Hjälpmedelsguiden. Om du ändå skulle sakna information är du välkommen att höra av dig, vänd dig i första hand till din konsulent eller ansvarig handläggare inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukare av hjälpmedel som söker mer information vänder sig bäst direkt till sin förskrivare, se1177 Vårdguiden.

Aktuellt

Förskrivning av adaptiv servo-bilevelapparat inklusive befuktare

Nya förskrivningskriterier för adaptiv servo-bilevelapparat 2015-06-30

Nya patientavgifter från 1 juli 2015

Den 16-17 juni beslutade landstingsfullmäktige budget och mål för 2016 i hela SLL. Ändrade avgifter för bland annat hjälpmedel gäller dock från den 1 juli 2015. 2015-06-24

Hjälpmedel Stockholm byter telefonnummer

Den 10 juni byter Hjälpmedel Stockholm telefonnummer och faxnummer 2015-05-27