Hjälpmedelsguiden

Välkommen till Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.

Behovstrapporna hjälper dig att välja hjälpmedel

Behovstrappornas (förflyttning, aktiviteter i dagliga livet, kommunikation samt vård och behandling) trappsteg hjälper hjälpmedelsförskrivare att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.

Vårt mål är att du som förskrivare ska hitta all den information du behöver här på Hjälpmedelsguiden. Om du ändå skulle sakna information är du välkommen att höra av dig, vänd dig i första hand till din konsulent eller ansvarig handläggare inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukare av hjälpmedel som söker mer information vänder sig bäst direkt till sin förskrivare, se1177 Vårdguiden.

Aktuellt

Tydligare rutiner vid förskrivning av hjälpmedel till svenska pensionärer och turister med EU-kort

Vid förskrivning av hjälpmedel till personer bosatta i andra EU-länder kräver Försäkringskassan Gotland en kopia på EU-kortets fram- och baksida samt kopia på intyg från försäkringskassan. 2014-03-31

Uppdaterade dokument kring lånevillkor

Nu finns det lånevillkor som gäller Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Sodexo hjälpmedelsservice. 2014-02-18

KommSyn Stockholm

På måndag, den 3 februari, öppnar KommSyn Stockholm, länets nya hjälpmedelscentral med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel. 2014-01-29