Hjälpmedelsguiden

Välkommen till Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.

Behovstrapporna hjälper dig att välja hjälpmedel

Behovstrappornas (förflyttning, aktiviteter i dagliga livet, kommunikation samt vård och behandling) trappsteg hjälper hjälpmedelsförskrivare att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.

Vårt mål är att du som förskrivare ska hitta all den information du behöver här på Hjälpmedelsguiden. Om du ändå skulle sakna information är du välkommen att höra av dig, vänd dig i första hand till din konsulent eller ansvarig handläggare inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukare av hjälpmedel som söker mer information vänder sig bäst direkt till sin förskrivare, se1177 Vårdguiden.

Aktuellt

Information kring sko- och inläggskvoter från 2015

Den 1 januari 2015 ändras periodiseringen av sko- och inläggskvoter till att gälla kalenderår. 2015-01-01

Remittera till ortopedtekniska verksamheter

Den 1 oktober 2014 startade det nya avtalet för ortopedtekniska verksamheter i Stockholms län. Från den 1 december 2014 har OT-center Ortopedteknik AB inget avtal med Stockholms läns landsting. Därför ska inga remisser eller förskrivningar göras till OT-c 2014-11-24

Glöm inte att använda lånevillkoren

För att förtydliga brukarens ansvar för sitt förskrivna hjälpmedel finns dokumenten lånevillkor som ska lämnas ut vid förskrivning av hjälpmedel med registreringsnummer/serienummer 2014-10-07