Hjälpmedelsguiden

Välkommen till Hjälpmedelsguiden

Hjälpmedelsguiden är landstingets regelverk för hjälpmedelsförskrivning. Den är tänkt att i första hand fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel och vänder sig både till dig som arbetar i beställningssystemet Thord och i Beställningsportalen.

Behovstrapporna hjälper dig att välja hjälpmedel

Behovstrappornas (förflyttning, aktiviteter i dagliga livet, kommunikation samt vård och behandling) trappsteg hjälper hjälpmedelsförskrivare att säkerställa likvärdiga bedömningar.

Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.

Vårt mål är att du som förskrivare ska hitta all den information du behöver här på Hjälpmedelsguiden. Om du ändå skulle sakna information är du välkommen att höra av dig, vänd dig i första hand till din konsulent eller ansvarig handläggare inom respektive hjälpmedelsverksamhet. Brukare av hjälpmedel som söker mer information vänder sig bäst direkt till sin förskrivare, se1177 Vårdguiden.

Aktuellt

Nya avtal för optikertjänst 1 januari 2016

Stockholms läns landsting har enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) upphandlat optiker för optikertjänst inklusive glasögonglas och kontaktlinser för personer som har dubbelseende (diplopi) eller saknar lins (afaki). 2015-12-16

Ansvar för viss hälso- och sjukvård går över till kommunerna

Från den 1 oktober 2015 övertar kommunerna i Stockholms län hälso- och sjukvårdsansvaret för personer som bor i bostad med särskild service och daglig verksamhet, enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 2015-10-01

Information om ändrade avgifter för korttidsförskrivning

Den 1 juli ändrades avgifterna för korttidsförskrivna hjälpmedel. Läs mer om avgifterna under Avgifter, korttidsförskrivning. 2015-08-27