Hjälpmedelsguiden

Allmän information  

Fritt val av hjälpmedel är ett alternativt sätt att få hjälpmedel i Stockholms läns landsting och syftar till att öka brukares inflytande vid val av hjälpmedel. Vid ordinarie förskrivning lånar brukaren hjälpmedel av landstinget, vid fritt val av hjälpmedel köper man ett hjälpmedel med hjälp av en rekvisition.

Fritt val

Möjligheten till fritt val av hjälpmedel finns i SLL för vissa hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel.

Hänsyn ska tas till behovets varaktighet vid bedömning av fritt val av hjälpmedel.

Ordinarie regelverk gäller vid förskrivning av fritt val av hjälpmedel.

Egenansvarsprodukter och hjälpmedel som bekostas av annan huvudman kan inte förskrivas via rekvisition för fritt val av hjälpmedel.

Förskrivare och brukare kommer överens om att tillämpa fritt val av hjälpmedel. Brukaren får då en rekvisition på det hjälpmedel som brukaren har behov av och får införskaffa det själv. Brukaren blir då ägare av detta hjälpmedel och ansvarar för dess inköp, hantering och skötsel.

Butiken måste vara registrerad hos Stockholms läns landsting för att kunna lösa in rekvisitionen. Läs mer under information till leverantörer. Webbplatsen 1177 har en sökfunktion för att hitta hjälpmedelsbutiker i hela landet.


Läs mer om Fritt val nationellt på 1177 Vårdguiden, Tema hjälpmedel