Hjälpmedelsguiden

Information till dig som är brukare 

Om du som brukare är intresserad av att tillämpa Fritt val av hjälpmedel fråga din förskrivare.
Vissa hjälpmedel för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning och hörselnedsättning ingår i fritt val av hjälpmedel.
Se vilka hjälpmedel som omfattas av Fritt val.

Detta gäller om du tillsammans med din förskrivare kommit överens om att välja Fritt val av hjälpmedel.

Rekvisition

Rekvisitionen som du får innehåller:
- En beskrivning av det valda hjälpmedlet
- Den summa som du maximalt kan handla för
Rekvisitionen gäller i sex månader
Det hjälpmedel som du köper äger du och ansvarar själv för inköp, hantering
och skötsel. För vissa hjälpmedel finns ett servicekonto,
se separat  information. 
Du kan själv lägga till pengar om du vill köpa en dyrare produkt.

Att hitta rätt produkt/hjälpmedel  

Det är viktigt att du väljer ett hjälpmedel som motsvarar det behov du har och att du kan nyttja det på ett säkert sätt.
Information om var du kan hitta hjälpmedel finns via hjälpmedelsbutiker på 1177 Vårdguiden, mässor eller föreningar.
Om produkten/hjälpmedlet inte fungerar som utlovats eller går sönder av annat skäl än slitage skall du vända dig till stället där du köpt produkten.

Det hjälpmedel som lämnas ut mot rekvisition ska motsvara produktbeskrivningen på rekvisitionen. För el-rullstolar, manuella rullstolar, sängar och sittvagnar ska hjälpmedlet som lämnas ut vara CE-märkt enligt medicintekniska direktiv och ha samma ISO-kod som produkten på rekvisitionen.

När du köper hjälpmedel med rekvisition

Företaget du handlar av måste kunna hantera rekvisitionen och fakturera landstinget via e-faktura. Se leverantörsinformation. Om företaget inte är godkända av landstinget, som mottagare av rekvisitioner, kan du inte använda rekvisitionen och då behöver du betala hela beloppet.
Landstinget hanterar enbart fakturor från leverantörer, egna personliga utlägg (kvitton) ersätts ej.
Det är extra viktigt när du handlar på postorder/näthandel att komma överens med företaget om hur ni skall hantera rekvisitionen.
På rekvisitionen finns hänvisning till var butiken/leverantören finner mer information.